0(332) 353 55 83

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

Açılacak Eğitimin Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
Son Kayıt Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Süresi: Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri:8 Saat / 1 Gün Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri:12 Saat / 2 Gün Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri:16 Saat / 2 Gün
Eğitim Gün ve Saatleri:
Eğitmen Adı Soyadı: Prof. Dr. Ahmet PEKER (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı), Prof. Dr. Yakup KARA (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı), Prof. Dr. Niyazi BİLİM (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı), Doç. Dr. Mustafa ALTIN (C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)
Eğitim Yeri: KTÜNSEM
Eğitim Ücreti: Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri:1600 TL (Grup Başına) Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri:2400 TL (Grup Başına) Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri:3200 TL (Grup Başına) Not:Gruplar en fazla 30 kişiden oluşacaktır.
Eğitim İçeriği:

1.Genel Konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2.Sağlık Konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
3.Teknik Konuları
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4.Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

KURSA KATILIM İÇİN ÖN ŞART YOKTUR!

Ödeme için Hesap Bilgisi:
A
LICI: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi 
Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya
IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  2. (Bu belgelerin herhangi birisi) Öğrenci Kimliği Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, Mezun Olunan Okul Diploması   
  3. Dekontun bir örneği kesin kayıt işlemlerinde 
  4. Kurs Başvuru Formu (Belge kayıt esnasında merkezimiz tarafından verilecektir.)

İrtibat Tel: 0332 353 55 83      0533-765 20 28