0(332) 353 55 83

NETCAD TEMEL ANA MODOÜL NETSURF EĞİTİMİ

Açılacak Eğitimin Adı: NETCAD TEMEL ANA MODOÜL NETSURF EĞİTİMİ
Son Kayıt Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Süresi: 2 GÜN
Eğitim Gün ve Saatleri: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitmen Adı Soyadı: NETCAD YETKİLİ EĞİTMENLERİ
Eğitim Yeri: KTÜNSEM
Eğitim Ücreti: 200TL
Eğitim İçeriği:

 

Eğitimin Tanımı;

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri, yüzey analizlerinin iki ve üç boyutlu olarak oluşturulması, gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

Hedef Grup;

Bu eğitim proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten iki ve üç boyutlu analizlerin yapımını gerektiren, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • Temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek,
 • Projelere ilişkin genel ayarlamaları ve projeksiyon tanımlanmalarını yapabilecek,
 • Raster dönüştürme ve coğrafi referanslama işlemlerini yapabilecek,
 • Netcad’in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, farklı özelliklerde veri üretimi ve düzenleme işlemlerini yapabilecek,
 • Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecek ve kullanabilecek,
 • Proje süreçlerinde Google, Yahoo vb. kaynaklardan Geocoding, GeoRSS aramaları yapabilecek; burada bulunan kaynak verileri projeleri için kullanabilecek,
 • Sayısal Arazi Modeli oluşturabilecek,
 • Eğim, bakı, yükseklik analizleri oluşturabilecek; rölyef haritalarını hazırlayabilecek,
 • İstenilen aralıkta eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirebilecek ve düzenleyebilecek,
 • Kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları yapabilecek,
 • Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,
 • Oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek; çıktılarını alabilecek,
 • Projelerini Google Earth’ e aktarabilecek, Google Earth’ den de projelerine veri alabilecektir.

Eğitim Programı

Bölüm 1

GENEL KAVRAMLAR ve PROJEYE GİRİŞ

 • Veri yapıları
 • Veri üretim teknikleri
 • Harita ve projeksiyon bilgisi
Bölüm 2

PROJE HAZIRLIK İŞLEMLERİ

 • Temel proje işlemleri ve proje parametrelerinin oluşturulması
 • Projelere projeksiyon tanımlanması işlemleri
 • Farklı formattaki altlık verilerin projelerde kullanılması
 • GPS verilerinin kullanımı
Bölüm 3

RASTER İŞLEMLERİ

 • Raster hazırlık işlemleri
 • Coğrafi referanslama - raster dönüşüm işlemleri
 • Raster dizinlerin hazırlanması ve projelerde kullanılması
Bölüm 4

ŞABLON PROJE İŞLEMLERİ

 • Şablon projelerin oluşturulması ve projelerde kullanılması
Bölüm 5

BÖHHBÜY standartlarında sayısallaştırma işlemleri

 • Farklı geometri ve özelliklerdeki verilerin üretilmesi
 • Ölçülendirme ve röleve işlemleri
Bölüm 6

AKILLI NESNELERİN KULLANIMI

 • Zengin metin işlemleri
 • Resim işlemleri
 • Otomatik lejand işlemleri
 • Dinamik grid objelerinin oluşturulması
Bölüm 7

PROJE DÜZENLEME İŞLEMLERİ

 • Katman yöneticisi tabaka işlemleri
 • Obje ve proje düzenleme işlemleri
Bölüm 8

REFERANS İŞLEMLERİ

 • Farklı referans katmanların yönetimi
 • Online haritaların projelere eklenmesi
 • Görünürlük ölçeği tanımlama işlemleri
 • Google Earth, Grid, Ole dokümanı, dizin, WMS ekleme işlemleri
Bölüm 9

PROJE İŞ AKIŞ MODELİ OLUŞTURMA

 • Proje iş akış modellerinin tasarlanması
 • Topolojik düzenlemeler ve veri üretim modelleri
 • Analiz modelleri
Bölüm 10

SORGU & ARA İŞLEMLERİ

 • Projeler içerisinde grafik ve sözel arama işlemleri
 • Geocoding, GeoRSS arama işlemleri
Bölüm 11

ARAZİ MODELİ İŞLEMLERİ

 • Şev işlemleri
 • Sayısal arazi modeli oluşturma ve düzenleme
 • Eğri (Münhani, İzohips, Eş Yükselti, Eş Dağılım) işlemleri
Bölüm 12

ENKESİT ve HACİM İŞLEMLERİ

 • Arazi modeli üzerinde güzergâh oluşturma işlemleri
 • Güzergâh üzerinden enkesit işlemleri
 • Enkesit ve profil işlemleri
 • Hacim ve kübaj işlemleri
Bölüm 13

ANALİZ İŞLEMLERİ

 • Eğim, bakı, yükseklik analizlerinin oluşturulması
 • Rölyef haritaların oluşturulması
 • Görünürlük analizi
Bölüm 14

PAFTALAMA, LEJAND ve ÇIKTI İŞLEMLERİ

 • Proje çıktı şablonlarının oluşturulması ve kullanımı
 • Mevzuatlara uygun otomatik paftalama işlemleri
Bölüm 15

GÖNDER İŞLEMLERİ

 • Google Earth’e veri ve proje aktarım işlemleri
 • Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi
 • Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

   

 

KURSA KATILIM İÇİN ÖN ŞART YOKTUR!

Ödeme için Hesap Bilgisi:
A
LICI: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi 
Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya
IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. (Bu belgelerin herhangi birisi) Öğrenci Kimliği Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, Mezun Olunan Okul Diploması   
 3. Dekontun bir örneği kesin kayıt işlemlerinde 
 4. Kurs Başvuru Formu (Belge kayıt esnasında merkezimiz tarafından verilecektir.)

İrtibat Tel: 0332 353 55 83      0533-765 20 28