0(332) 353 55 83

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme prensibinden hareketle Türkiye’nin nitelikli işgücü sermayesini artırma ilkesini benimsemiş bir merkez olarak, ideale ulaşma hedefi olan bireylere gerekli eğitimleri vererek kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını da gözeten, faaliyet gösterdiği bölgede öncü ve lider bir konuma gelmek.

Misyonumuz

Nitelikli ve deneyimli öğretim kadrosuyla; önlisans, lisans ve lisansüstü programları desteklemekle birlikte bu programlar dışında kalan alanlarda bireylerin kariyer gelişimlerine imkân sağlayan ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan, öncelikle bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak, çağın ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, yüksek kalite standartlarında eğitim ve sertifika programları düzenlemek, kişisel ve toplumsal gelişime öncülük etmek.