0(332) 353 55 83

Profesyonel Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı

Açılacak Eğitimin Adı: Profesyonel Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı
Son Kayıt Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Süresi: 10 Saat
Eğitim Gün ve Saatleri: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitmen Adı Soyadı:
Eğitim Yeri: KTÜNSEM
Eğitim Ücreti: 350 TL
Eğitim İçeriği:

Eğitim İçeriği:

 

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde evden uzaktan eğitim alanların oranı hızla arttı.

Bu kriz günlerini Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 (KTUNSEM) kursları ile fırsata çevirme imkânınız var!

 “Uzaktan eğitim programımızla profesyonel site ve apartman yöneticisi olabilirsiniz.”  

Günümüzde site ve apartman yöneticiliği artık profesyonel şirketler ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle açmış olduğumuz uzaktan eğitim ve örgün sertifika programları ile yeni bir mesleğe adım atabilirsiniz.

Eğitimlerde site ve toplu konut yönetici ve denetçilerinin yanı sıra uzman akademisyenlerle ve bu alanda çalışmış ya da halen çalışmakta olan tecrübeli yöneticiler, bilgileriyle birlikte deneyimlerini uzaktan eğitim olarak kursiyerlere aktaracaklardır. Çok yakın süre içinde sertifika alınması zorunluluk haline gelecek olan apartman yöneticiliği sertifikasına önceden sahip olmak için acele ediniz!
Tapu Sicili Mevzuatı, Kat Mülkiyeti Kanunu, miras hukuku ve temel hukuk, kavramlarını anlama ve yerinde kullanımları,

 

Eğitim Konuları:

  • GENEL KURUL
   1. (Kat Malikleri Kurulu / Toplu Yapı Temsilciler Kurulu)
   2. Olağan / Olağanüstü Toplantı
   3. Çağrı Merasimi / Hazirun Listesi / Vekaletname
   4. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları.
   5. Divan Kurulu Seçimi, Görev ve Yetkileri.
   6. Genel Kurul Tutanağı
   7. Genel Kurul Kararlarının Tebliği / Kesinleşmesi / Bağlayıcılığı
   8. Genel Kurul İptal Davaları
  • YÖNETİCİ / YÖNETİM KURULU / YÖNETİM ŞİRKETİ
   1. Yönetici Atanması aa) Genel Kurul tarafından bb) Mahkeme tarafından
   2. Yönetim Şirketleri
    1. aa) Yönetici olarak atanmaları
    2. bb) Yönetici atanmadan hizmet alınması
  • cc) Görev ve yetkileri arasındaki farklar
  1. Yöneticinin Görevleri
   1. aa) Genel olarak
   2. bb) Defter tutulması ve belgelerin saklanması
   3. cc) İşletme projesinin yapılması, tebliği
  2. Yöneticinin Sorumluluğu
   • aa) Genel kural
   • bb) Hesap verme / yönetimin denetlenmesi
  3. Yöneticinin Hakları
  4. Siteyi Kooperatifin Yönetmesi
  5. Lojmanların Yönetimi
  6. AVM ve Büyük Sitelerin Yönetimi
  7. Geçici Yönetim
 • YÖNETİCİNİN İCRA TAKİBİ YAPMASI / DAVA AÇMASI
  1. İcra takibi yaparken dikkat edecek hususlar
  2. Yöneticinin açabileceği davalar, açamayacağı davalar
   1. aa) Kanunen yetkili olduğu dava türleri
   2. bb) Yetki verilirse açabileceği dava türleri
 • cc) Yetkili/görevli mahkeme.
 • BLOK YÖNETİMİ/ ADA YÖNETİMİ/ SİTE YÖNETİMİ
  1. Blok / Ada / Site Yönetimleri arasındaki ilişkiler
 • YÖNETİCİNİN GÖREV ve YETKİLERİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
  1. KMK / TMK/ TBK / İİK vs. yasalar
  2. Yönetim Planı
  3. Yargıtay Kararları
  4. Genel Kurul Kararları
 • YÖNETİM PLANI
  1. Hazırlanması, içeriği ve önemi
  2. Değiştirilmesi
  3. Iptal davası
  4. Malik ve Site sakinlerine verilmesi
  5. Kooperatif Anasözleşmesi
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM ve İMAR BARIŞI UYGULAMALARINDA YÖNETİCİNİN YERİ
 • TEBLİGAT ve ÖNEMİ
  1. Yöneticinin tebliğ etmesi gereken hususlar
  2. Dairesinde oturmayanlara, yurtdışında yaşayanlara tebligat yöntemi
  3. Tebligatin önemi, tebliğ şekilleri (elden, taahhütlü mektupla .)
 • ÖRNEK İNCELEME :
  1. Hazirun Listesi
  2. Genel Kurul tutanağı
  3. Yönetim Planı

 

 

 •    Kat irtifakı kurulması, kat mülkiyeti kurulması, kat irtifakına geçiş,

•     Abonelikler, harç ve vergiler, vekalet alma verme yöntemleri,  

•     Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takipetme yöntemleri,                                                                                

•     Yeni çıkan mevzuatlara göre site ve apartmanlar için alınması gereken resmi izin ve belgeler ve izlenecek yollar,                                                                                                                                                                                                     •      Apartman ve site içerisinde uyulması ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbirleri,                                                                   

•      Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etme yöntemleri,

•      Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,

•      Apartman giderlerinin işlendiği defterlerin tutulma esasları ve yöntemleri,

•      Satın alma yöntemleri ve teklif toplama usulleri,

•      Bireysel ilişkiler,

*     KURSLARIMIZ PANDEMİ NEDENİ İLE UZAKTAN EĞİTİM İLE AÇILMASI PLANLANMAKTADIR. 

**   PANDEMİ YASAKLARI VE KURALLARI DEĞİŞTİĞİ ANDA İSTENİRSE EĞİTMLERİMİZ ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİLEBİLECEK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR.

*** ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİLDİĞİ TAKTİRDE SINIFLARDA VERİLEN EĞİTİMLER AYNI ANDA ONLİNE OLARAK EĞİTİMLERİMİZ VERİLMEYE DEVAM EDECEKTİR. 

Kesin Kayıt Aşaması:

Eğitimin kesin kayıt işlemleri için en kısa zamanda KTÜNSEM’e gelmeniz gerekmektedir. Kontenjanlar sınırlıdır. Kesin kayıt işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanızı tavsiye ederiz. Yeterli sayıda kesin kayıt başvurusu sağlandığında eğitim başlayacaktır.

Ön şart var mı?

KATILIM İÇİN HER HANGİ BİR ÖN ŞART YOKTUR!

Ödeme için Hesap Bilgisi:

ALICI: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi

Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya

IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Öğrenci Kimliği Fotokopisi (Bu belgelerin herhangi birisi olabilir.), Öğrenci Belgesi veya Mezun Olunan Okul Diploması, Banka ödeme dekontun bir örneği kesin kayıt işlemlerinde getirilmelidir. Kurs Başvuru Formu (Belge kayıt esnasında merkezimiz tarafından verilecektir.)

İrtibat Tel: 0332-353 55 83