0(332) 353 55 83

YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mahmut KUŞ

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. İlyas Deveci

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç Dr. Mehmet TOPÇU

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Mustaf ALTIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Okan DEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ferhat BAYRAM