0(332) 353 55 83

NETCAD TEMEL ANA MODOÜL NETSURF EĞİTİMİ

Açılacak Eğitimin Adı: NETCAD TEMEL ANA MODOÜL NETSURF EĞİTİMİ
Son Kayıt Tarihi: Ön kayıt toplanma aşamasındadır.
Eğitim Tarihi: Yeterli kursiyer sayısına ulaşıldığında kurs tarihi için bilgilendirme yapılacaktır.
Eğitim Süresi: 2 GÜN
Eğitim Gün ve Saatleri: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitmen Adı Soyadı: NETCAD YETKİLİ EĞİTMENLERİ
Eğitim Yeri: KTÜNSEM
Eğitim Ücreti: 200TL
Eğitim İçeriği:

Eğitim İçeriği:

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri, yüzey analizlerinin iki ve üç boyutlu olarak oluşturulması, gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

Hedef Grup;

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

Temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek,

Projelere ilişkin genel ayarlamaları ve projeksiyon tanımlanmalarını yapabilecek,

Raster dönüştürme ve coğrafi referanslama işlemlerini yapabilecek,

Netcad’in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, farklı özelliklerde veri üretimi ve düzenleme işlemlerini yapabilecek,

Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecek ve kullanabilecek,

Proje süreçlerinde Google, Yahoo vb. kaynaklardan Geocoding, GeoRSS aramaları yapabilecek; burada bulunan kaynak verileri projeleri için kullanabilecek,

Sayısal Arazi Modeli oluşturabilecek,

Eğim, bakı, yükseklik analizleri oluşturabilecek; rölyef haritalarını hazırlayabilecek,

İstenilen aralıkta eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirebilecek ve düzenleyebilecek,

Kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları yapabilecek,

Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,

Oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek; çıktılarını alabilecek,

Projelerini Google Earth’ e aktarabilecek, Google Earth’ den de projelerine veri alabilecektir.

Eğitim Programı

Eğitimin Konuları:

Bölüm 1

GENEL KAVRAMLAR ve PROJEYE GİRİŞ

Veri yapıları

Veri üretim teknikleri

Harita ve projeksiyon bilgisi

Bölüm 2

PROJE HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Temel proje işlemleri ve proje parametrelerinin oluşturulması

Projelere projeksiyon tanımlanması işlemleri

Farklı formattaki altlık verilerin projelerde kullanılması

GPS verilerinin kullanımı

Bölüm 3

RASTER İŞLEMLERİ

Raster hazırlık işlemleri

Coğrafi referanslama - raster dönüşüm işlemleri

Raster dizinlerin hazırlanması ve projelerde kullanılması

Bölüm 4

ŞABLON PROJE İŞLEMLERİ

Şablon projelerin oluşturulması ve projelerde kullanılması

Bölüm 5

BÖHHBÜY standartlarında sayısallaştırma işlemleri

Farklı geometri ve özelliklerdeki verilerin üretilmesi

Ölçülendirme ve röleve işlemleri

Bölüm 6

AKILLI NESNELERİN KULLANIMI

Zengin metin işlemleri

Resim işlemleri

Otomatik lejand işlemleri

Dinamik grid objelerinin oluşturulması

Bölüm 7

PROJE DÜZENLEME İŞLEMLERİ

Katman yöneticisi tabaka işlemleri

Obje ve proje düzenleme işlemleri

Bölüm 8

REFERANS İŞLEMLERİ

Farklı referans katmanların yönetimi

Online haritaların projelere eklenmesi

Görünürlük ölçeği tanımlama işlemleri

Google Earth, Grid, Ole dokümanı, dizin, WMS ekleme işlemleri

Bölüm 9

PROJE İŞ AKIŞ MODELİ OLUŞTURMA

Proje iş akış modellerinin tasarlanması

Topolojik düzenlemeler ve veri üretim modelleri

Analiz modelleri

Bölüm 10

SORGU & ARA İŞLEMLERİ

Projeler içerisinde grafik ve sözel arama işlemleri

Geocoding, GeoRSS arama işlemleri

Bölüm 11

ARAZİ MODELİ İŞLEMLERİ

Şev işlemleri

Sayısal arazi modeli oluşturma ve düzenleme

Eğri (Münhani, İzohips, Eş Yükselti, Eş Dağılım) işlemleri

Bölüm 12

ENKESİT ve HACİM İŞLEMLERİ

Arazi modeli üzerinde güzergâh oluşturma işlemleri

Güzergâh üzerinden enkesit işlemleri

Enkesit ve profil işlemleri

Hacim ve kübaj işlemleri

Bölüm 13

ANALİZ İŞLEMLERİ

Eğim, bakı, yükseklik analizlerinin oluşturulması

Rölyef haritaların oluşturulması

Görünürlük analizi

Bölüm 14

PAFTALAMA, LEJAND ve ÇIKTI İŞLEMLERİ

Proje çıktı şablonlarının oluşturulması ve kullanımı

Mevzuatlara uygun otomatik paftalama işlemleri

Bölüm 15

GÖNDER İŞLEMLERİ

Google Earth’e veri ve proje aktarım işlemleri

Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi

Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

*     KURSLARIMIZ PANDEMİ NEDENİ İLE UZAKTAN EĞİTİM İLE AÇILMASI PLANLANMAKTADIR. 

**   PANDEMİ YASAKLARI VE KURALLARI DEĞİŞTİĞİ ANDA İSTENİRSE EĞİTMLERİMİZ ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİLEBİLECEK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR.

*** ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİLDİĞİ TAKTİRDE SINIFLARDA VERİLEN EĞİTİMLER AYNI ANDA ONLİNE OLARAK EĞİTİMLERİMİZ VERİLMEYE DEVAM EDECEKTİR. 

Kesin Kayıt Aşaması:

Eğitimin kesin kayıt işlemleri için en kısa zamanda KTÜNSEM’e gelmeniz gerekmektedir. Kontenjanlar sınırlıdır. Kesin kayıt işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanızı tavsiye ederiz. Yeterli sayıda kesin kayıt başvurusu sağlandığında eğitim başlayacaktır.

Ön şart var mı?

KURSA KATILIM İÇİN ÖN ŞART YOKTUR!

Bu eğitim proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten iki ve üç boyutlu analizlerin yapımını gerektiren, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ödeme için Hesap Bilgisi:

ALICI: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi

Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya

IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Öğrenci Kimliği Fotokopisi (Bu belgelerin herhangi birisi olabilir.), Öğrenci Belgesi veya Mezun Olunan Okul Diploması, Banka ödeme dekontun bir örneği kesin kayıt işlemlerinde getirilmelidir. Kurs Başvuru Formu (Belge kayıt esnasında merkezimiz tarafından verilecektir.)

İrtibat Tel: 0332-353 55 83