0(332) 353 55 83

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı

Açılacak Eğitimin Adı: Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
Son Kayıt Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Tarihi: Yeterli sayıda kesin kayıt başvurusu sağlandığında eğitim başlayacaktır.
Eğitim Süresi: 86 saat
Eğitim Gün ve Saatleri: Talep edilen gün ve zamana göre belirlenecektir.
Eğitmen Adı Soyadı:
Eğitim Yeri: KTÜNSEM
Eğitim Ücreti: 1300TL.
Eğitim İçeriği:

Eğitim İçeriği:

Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve

1. Endüstriyel dönüşüm ve tarihçesi

2. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm temel teknolojiler ve uygulamaları

3. Akıllı ürün ve iş süreçlerinin tanımları ve kavramsal boyutları

4. Dijital dönüşümü gerçekleştirecek şirketler için tasarım ilkeleri

5. Dijital dönüşümün farklı sektörlerdeki etkileri

Bu derste Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün kavramsal boyutları tartışılacak ve teknoloji komponentleri açıklanacaktır. Akıllı ürün ve iş süreçleri tanımlanacak, şirketler açısından değişim süreci tartışılacaktır. Şirketler açısından tasarım ilkeleri anlatılacak ve teknoloji ilişkisi irdelenecektir. Dijital dönüşümün farklı sektörlerdeki etkiler tartışılacaktır.  

Akıllı ve Bağlantılı Ürünler ile İş Modeli İnovasyonu

1. Akıllı ve bağlantılı ürünlerin anlaşılması

2. Akıllı ve bağlantılı ürünlerin kullanım alanları

3. Akıllı ve bağlantılı ürünlerin temel özellikleri

4. Akıllı ve bağlantılı ürün pazarının özellikleri

5. İş modelinin temel unsurları ve yapısı

6. Yeni iş modellerindeki trendler

7. Akıllı ve bağlantılı iş modellerindeki trendler

8. Akıllı ve bağlantılı iş modeli örnekleri

Akıllı ve Bağlantılı Ürünler ile İş Modeli İnovasyonu dersinde akıllı ve bağlantılı ürünlerin neler olduğu, temel özelliklerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Akıllı ve bağlantılı ürünlerin güncel kullanım alanları, pazarın özellikleri ve pazardaki trendler sınıf katılımı da sağlanarak tartışılacaktır. Daha sonra iş modeli ile anlaşılması gerekenler ve iş modellerinin temel parçalarına değinilecektir. Yeni iş modellerindeki trendler ve bu trendlerin akıllı ve bağlantılı ürün iş modellerine etkisi değerlendirilecektir. Dersin bütünü Türkiye’den ve dünyadan güncel akıllı ve bağlantılı iş modelleri örnekleri kullanılarak desteklenecektir.

Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları

1. Büyük veri ve teknolojilerinin anlaşılması ve kullanım şekli

2. Büyük veri platformlarının gelişim süreci ve çözüm önerilerinin anlaşılması

3. Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasındaki farklılıklar

4. Büyük veri platformlarının çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekası özelinde farklı kullanım metotları

5. Büyük veri teknolojilerinin dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden anlaşılması, uygulamalar ve buna bağlı çözüm önerileri 6. Hadoop HDFS ve MapReduce çözüm yapısının anlaşılması, Apache Spark ve Amazon Web Service (AWS) platformlarının farklılıkları ve başlangıç uygulamaları

7. Servis-olarak-Hadoop ve Servis-olarak-Bulut çözümlerinin anlaşılması ve kullanım şekilleri

8. Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden temel uygulamaların yapılması

9. Güncel büyük veri uygulamalarının gösterilmesi ve sonuçların tartışılması

 Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları dersinde, büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekli tartışılarak, sistemde güncel kullanılmakta olan büyük veri platformların gelişim süreçleri ve çözüm önerileri gösterilecektir. Bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasında farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir. Bu teknolojilerin günümüzde çeşitlilik gösteren kaynaklardan toplanan dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden bir araya getirilerek anlaşılması, uygulamaları ve buna bağlı çözüm önerileri tartışılacaktır. Hadoop HDFS ve MapReduce kurgusu temel anlamda tartışılarak, Apache Spark ve Amazon Web Servisi (AWS) platformları ile karşılaştırılmalı gösterilecektir. Servis-olarak-Hadoop ve Servis-olarak-Bulut çözümlerinin işletmeler özelinde kullanım şekilleri güncel örnekler ile tartışılarak, Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden ilk temel uygulamalar gösterilecektir. Türkiye’de ve dünyada yer alan büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanım şekli gösterilerek elde edilen sonuçlar geniş bir bakış açısı ile tartışılacaktır.

Otomasyon ve Sensör Teknolojileri

1. Otomasyon teknolojilerinin tarihçesi ve gelişimi

2. Güncel teknolojiler PLC, PAC ve PCS

3. Programlama standartları ve örnekler

4. Sürücü sistemler ve hareket kontrolu

5. Endüstriyel sensörler ve enstrümantasyon

6. Sensör kullanımı ve veri toplama

7. Yedeklemeli çalışma

8. Fonksiyonel güvenlik Otomasyon teknolojilerinin tarihçesi ve gelişimi ile birlikte güncel teknolojiler sunulacaktır.

Otomasyon da kullanılan programlanabilir kontrolörlerin (PLC, PAC) çalışma prensipleri ile programlama standartları tanıtılarak programlama teknikleri ve kavramları anlatılacak bununla beraber örnek uygulamalar yapılacaktır. Endüstriyel süreçlerin kontrol aşamaları ve kontrolör tipleri anlatılacak ve örnekler gösterilecektir Endüstride yaygın kullanılan sensörlerin temel özellikleri verilecek sensörlerin standart bağlantıları ve çalışma prensipleri anlatılacaktır. Sensör ve kontrolör yedekli çalışma ve sensör hatalarının otomasyon sistemi üzerindeki etkileri incelenecektir. Ayrıca fabrika çalışma ortamında fonksiyonel güvenlik konusu işlenecektir.

Nesnelerin Interneti,Endüstriyel Haberleşme ve 3D Printing

1. Nesnelerin internet kavramı ve endüstrideki uygulamaları

2. Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları ve SCADA sistemleri

3. Endüstriyel haberleşme protokolleri, RS 485 tabanlı ve Ethernet tabanlı protokoller

4. Dağıtık kontrol sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi

5. 3 boyutlu yazıcıların prensipleri, hızlı prototipleme ve üretim

6. 3 boyutlu yazıcı malzemeleri ve teknolojik gelişmeler

Nesnelerin internet kavramı incelenecek ve endüstrideki uygulamalarına yer verilecektir. Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları ve SCADA sistemleri incelenecek ve örnekler verilecektir. Ağ yapılarının hiyerarşik yapısı işlenecek ve etkili ağ kurma yöntemleri anlatılacaktır. Endüstriyel ağ kurmak için kullanılan protokoller karşılaştırmalı olarak verilecek ve örnek uygulama yapılacaktır. 3D boyutlu yazıcıların çalışma prensipleri anlatılacak ve endüstride 3D yazıcıların yeri işlenecektir.

3D boyutlu yazıcı malzemeleri karşılaştırılacak ve hızlı prototipleme ve seri üretim prensiplerinin geleceği işlenecektir.

Adaptif Robotik Sistemler

1. Robotik sistemlerin endüstriyel uygulamaları ve standart robotik uygulamalar

2. Yeni nesil robot sistemler, esnek üretim ve adaptif robotlar

3. İnsan-robot etkileşimleri

4. Destek robotları ve kooperatif robotik sistemler

Robotik sistemlerin tiplerinden ve endüstriyel uygulamalarından bahsedilecek ve standart robotik uygulamalar gösterilecektir. Yeni nesil robot sistemleri ve karanlık fabrika kavramları üzerinde tartışılacak ve esnek üretim konusu ile robotiğin ilişkisi ortaya konacaktır. Adaptif robotlar ile insan-robot etkileşimleri incelenecektir. Robotların insanlar ile aynı ortamda ortak ortak çalışması işlenecek ve robot operasyon güvenliği tartışılacaktır.

Arttırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma

1. Sanallaştırma teknolojilerinin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik özelinde tanıtılması

2. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin pazar payı

3. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin teknik altyapıları ve gelişim süreçleri

4. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki farklar

5. Mevcut donanım ve yazılım teknolojileri

6. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanım alanları

7. Endüstriye sağlanan yararlar

8. Güncel uygulama örnekleri

Sanallaştırma teknolojileri arasında önemli bir yere sahip olan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri tanıtılarak endüstriyel alanlar ile ilişkileri incelenecektir. Teknik altyapıların geçmişten günümüze olan gelişim süreci ve buna bağlı olarak artan pazar payı hakkında bilgi verilecektir. Bu teknolojilerin kendi aralarında nasıl farklılaştığı anlatılacak ve mevcut donanım ve yazılım olanakları gösterilecektir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin çözüm sunduğu alanlar incelenecek ve üretim, lojistik, eğitim gibi birçok endüstriyel süreçlere ait birçok probleme getirdikleri çözümler Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri ile sunulacaktır.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

1. Yapay zeka ve makine öğrenmesinin temel kavramları

2. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarının gelişim süreci ve uygulamaları

3. Makine öğrenmesi algoritmalarının arasındaki farklılıklar

4. Temel gözetimli ve gözetimsiz makine öğrenmesi algoritmaları

a. Yapay Sinir Ağları

b. Karar Ağaçları

c. Olasılık temelli yöntemler

d. Destek vektör makineleri

e. Kümeleme analizleri

Bu derste yapay zeka ve makine öğrenmesi ilgili güncel konular anlatılacaktır. Yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerinin hangi alanlarda kullanıldığı, ne tür teknikler kullanıldığı, yapay zekanın günümüz ve gelecekteki kullanım alanları tartışılacaktır. Makine öğrenmesi problemleri genel olarak ikiye ayrılır. Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme. Gözetimli öğrenme konusunda regrasyon, sınıflandırma gibi problemler varken, gözetimsiz öğrenme konusunda kümeleme analizi, birliktelik analizi gibi problemler vardır. Bu derste, bu problemleri çözerken hangi yöntemler kullanılması ve bu tekniklerde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Lineer Regrasyon, Lojistik Regrasyon, Karar Ağaçları, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Destek Vektör Makineleri teknikleri açıklanacak, bu teknikleri uygulanabileceği yazılımlar (Python, R, MATLAB, SPPS Modeler, SAS, Knime, Orange, Rapidminer) anlatılacaktır.

Bulut Bilişim Sistemleri

1. RTLS (Gerçek zamanlı konum takip sistemleri)

a. İlişkili Teknolojiler (Beacon, Sensor Networks, UWB, RFID, Ultrasonic, Infrared, ..vb)

b. Konum Belirleme

c. Kimlik Tanımlama

2. RFID Sistemleri

a. RFID Sistemlerinin Bileşenleri

b. RFID Sistemlerinin Mimari Altyapısı

c. RFID Sistemleri için Fizibilite Analizi (teknik, ekonomik, organizasyonel)

d. RFID Sistemlerinin Kurulumu

3. RFID/RTLS Süreç Etkileri

4. RFID/RTLS Yatırımlarında Maliyet ve Fayda

5. Örnek Uygulamalar

Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri

 Üretim ve hizmet sistemlerinde dijital izlenebilirlik sistemleri, üretim sahasından, üretim hatlarından, üretimde kullanılan makinelerden ya da hizmet süreçlerinden çeşitli endüstriyel donanımlar ve sensörlerin yardımı ile anlık olarak üretim veya hizmet verilerinin toplanması ve bunların bir uygulama bünyesinde birleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerin kullanımı, verilerin gerçek zamanlı olarak toplanmasını sağlayarak ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin anlaşılmasını ve böylece kontrol ve karar verme mekanizmasının daha etkin yürütülmesini kolaylaştırmaktadır.

 Dijital izlenebilirlik sistemlerinin temelinde RTLS(Gerçek zamanlı konum takip sistemleri) yer almaktadır. Bu sistemlerin içinde üretim ve hizmet süreçlerinde izlenebilirlik ve takibi kolaylaştıran RFID (Radyo frekanslı kimlik tanımlama), GPS ve Beacon teknolojileri ile geliştirilen uygulamalar son yıllarda göze çarpmaktadır. Bu eğitim kapsamında dijital izlenebilirlik sistemlerinden RTLS hakkında bilgilendirme yapılıp, bu sistemlerin en önemli unsurlarından biri olan RFID sistemleri detaylı olarak açıklanacaktır. Ayrıca Bluetooth, Infrared, GPS gibi diğer gerçek zamanlı konum takip sistemleri hakkında da bilgi verilerek bu teknolojilerin uygulama alanları ve uygulama örnekleri tartışılarak mevcut sistemlerin geliştirilen tarafları ve sisteme sağladığı katma değer ele alınacaktır.

Siber Güvenlik Sistemleri

1. Siber Güvenlik Temel Kavramları

2. Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri

3. Yazılım Güvenliği

4. Veri Güvenliği

5. Ağ Güvenliği

6. Altyapı Güvenliği

7. Sosyal Medya Güvenliği ve Farkındalık

8. Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği

9. Bilişim Hukuku

10. Siber Risk Analiz ve Yönetimi

 İnternetin yaygınlaştığı günümüzde, onunla beraber yaygınlaşan büyük bir güvenlik sorunu da ortaya çıkmıştır, bu durum siber tehlike olarak tanımlanabilir. Siber saldırganlığı anlamak, farkında olmak, kişisel ve şirketsel değerleri buna karşı korumak bugün önemli bir durum arz etmektedir. Siber tehlikeyi yaratan kişi, kuruluş ve devletlere karşı varlıkları korumak için Siber Savunma Sistemleri kurulmalı ve güncel tutulmalıdır. Bu derste sibergüvenlik kavramının önemli yapı taşları ve detayları konuşulup tartışılacaktır.

Simulasyon Sistemleri

1. Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları ve simülasyonla modellemenin aşamalarının açıklanması

2. Kesikli-olay simülasyonu tekniği ile fabrika modelleme, Arena yazılımı ile örnekler

a. Üretim sistemlerindeki makinelerinin, operatörlerin, malzeme taşıma araçlarının ve ürünlerin bütünleşik modellemesi ve analizi

3. Sanal Fabrika, Dijital Fabrika ve Dijital İkiz Kavramlarının Açıklanması

4. Ticari Sanal Fabrika Yazılımları, Türleri, Özellikleri, Limitleri (Kısıtları)

5. Sanal Fabrika Yazılımları ile Kurulan Modellere Örnekler

6. Fabrika İçi Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları, Kullanılan Yazılımlar ve Örnekler

 Simülasyon sistemleri eğitiminde, öncelikle simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları, modellemenin aşamaları ve sağladığı faydalar açıklanacaktır. Ardından, özellikle fabrikaların bileşenleri olan makineler, operatörler, malzeme taşıma araçları ve ürünlerin bütünleşik olarak, kesikli olay simülasyonu ile modellenmesine yönelik Arena yazılımı kullanılarak örnekler verilecek ve modeller üzerinde tartışılacaktır. Ardından, sanal fabrika, dijital fabrika/dijital ikiz kavramları, kullanımı ve yararları açıklanacaktır. Sanal fabrika modellerinin kurulması için piyasada mevcut olan ticari yazılımları türleri, özellikleri, kısıtları ayrıntılı ve kıyaslamalı biçimde tartışılacaktır. Bu yazılımlarla kurulabilecek modellere örnekler verilecektir. Son olarak Arttırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin prensipleri, fabrika içi kullanımları tartışılacak ve bir AG yazılımı kullanılarak örnek üzerinde tartışılacaktır.

Endüstri 4.0 için Teknoloji Yol Haritası Belirleme

1. Teknoloji Yol Haritası Nedir?

2. Teknoloji Yol Haritasının Kullanımı ve Faydaları

3. Türkiye’nin Endüstri 4.0 Teknoloji Yol Haritası

a. Teknolojiler

b. Hedefler

c. Ürünler

d. Teknik Özellikler ve Metrikler

e. Ar-Ge Konuları

4. Endüstri 4.0 ve İşletmelerin Teknoloji Yol Haritası

5. Endüstri 4.0 Kapsamında Ar-Ge Projeleri

6. Endüstri 4.0 Ar-Ge Projelerinin Önceliklendirilmesi ve Finansmanı

  Bu derste teknoloji yol haritası kavramı üzerinde durulacaktır. Teknoloji yol haritası kullanım amacı ve faydaları, nasıl oluşturulduğu ve çeşitleri üzerinde durulacaktır. Türkiye’nin akıllı üretim teknolojileri teknolojik yol haritası anlatılacaktır. Bu kapsamda hedefler, bu hedefler doğrultusunda teknolojiler, ürünler bunlara ilişkin teknik özellikler ve metrikler incelenecektir. Ülkemizin Endüstri 4.0 yol haritası kapsamında ortaya çıkan Ar-Ge konuları anlatılacaktır. Bu doğrultuda işletmelerin yol haritalarını ve stratejilerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği değerlendirilecektir. Belirlenen Ar-Ge konuları kapsamında gerçekleştirilebilecek Ar-Ge projeleri örneklerle açıklanacaktır. Şirketlerin Endüstri 4.0 kapsamında geliştirecekleri Ar-Ge projelerinin finansmanı ile ilgili destekler anlatılacaktır.

Eğitimin Konuları:

Günümüzde dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dönüşüm çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Tetikleyici teknolojik araçlar ne olursa olsun endüstriyel dönüşümlerin temel amacı kaynak etkinliği ve verimliliği arttırmak, şirketlerin rekabet gücünü daha üst seviyeye taşımaktır.

Yaşadığımız bu dönüşümün diğerlerinden farkı, sadece temel iş süreçlerinde değişimi sağlamakla kalmayıp, akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp gelir yaratıcı, hizmet temelli yeni iş modellerini iş dünyasına sunmasıdır. Bu programın amacı Endüstri 4.0 tasarım ilkelerini ve kavramsal çerçevesini öğretmek, Endüstri 4.0'ın temel yapı taşlarını oluşturan adaptif robotik, yapay zeka, büyük veri, artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim, nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber güvenlik teknolojilerini anlatmaktır. Bunun yanı sıra program, akıllı ve bağlantılı ürünler ile hizmet tabanlı yeni iş modellerinin nasıl oluşturulacağı konusunda yol gösterirken, kilit teknoloji projelerinin seçimi ve portföy yönetimi konularında bilgi sağlayacaktır.

*     KURSLARIMIZ PANDEMİ NEDENİ İLE UZAKTAN EĞİTİM İLE AÇILMASI PLANLANMAKTADIR. 

**   PANDEMİ YASAKLARI VE KURALLARI DEĞİŞTİĞİ ANDA İSTENİRSE EĞİTMLERİMİZ ÖRGÜN EĞİTİME 

      GEÇİLEBİLECEK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR.

*** ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİLDİĞİ TAKTİRDE SINIFLARDA VERİLEN EĞİTİMLER AYNI ANDA

       ONLİNE OLARAK EĞİTİMLERİMİZ VERİLMEYE DEVAM EDECEKTİR. 

Kesin Kayıt Aşaması:

Eğitimin kesin kayıt işlemleri için en kısa zamanda KTÜNSEM’e gelmeniz gerekmektedir. Kontenjanlar sınırlıdır. Kesin kayıt işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanızı tavsiye ederiz. Yeterli sayıda kesin kayıt başvurusu sağlandığında eğitim başlayacaktır.

Ön şart var mı?

KİMLER KATILMALI

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi   ‘Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm’ uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir.

Ödeme için Hesap Bilgisi:

ALICI: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi

Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya

IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Öğrenci Kimliği Fotokopisi (Bu belgelerin herhangi birisi olabilir.), Öğrenci Belgesi veya Mezun Olunan Okul Diploması, Banka ödeme dekontun bir örneği kesin kayıt işlemlerinde getirilmelidir. Kurs Başvuru Formu (Belge kayıt esnasında merkezimiz tarafından verilecektir.)

İrtibat Tel: 0332-353 55 83