Açılacak Eğitimin Adı: 3B nokta bulutu ölçme teknikleri ve akıllı şehir uygulamaları

Eğitim Tarihi: Ön kayıt sonunda yeteri kadar kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.

Eğitim Süresi: 28 saat

Eğitim Gün ve Saatleri: Talep edilen gün ve zamana göre belirlenecektir.

Eğitim Yeri: KTÜNSEM / KAMPÜS

Eğitim Uygulanış Şekli: ONLİNE / HİBRİT

Eğitmen Adı Soyadı: Prof.Dr. Cihan ALTUNTAŞ

Eğitmenin Fakülte ve Bölümü: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

Eğitimin Özet Sunumu:

Bu eğitim ile amaç kentsel uygulamalara ait hizmetlerin yerine getirilmesinde üç boyutlu (3B) ölçme tekniklerinden nasıl yararlanıldığının açıklanmasıdır. 3B ölçme verisi yoğun nokta konum bilgisi içerir ve nokta bulutu olarak ifade edilir. Nokta bulutu, ölçme alanı detaylarını gerçek ölçüleri ve doku bilgisi ile digital ortamda temsil eder. Nokta bulutu üzerinden ölçü alınabilir ve çok sayıda konum sorgusu ve analizi yapılabilir. Digital ortamda yapılan bu analizlerden elde edilen bilgiler çok sayıda kentsel hizmet yerine getirilebilmektedir. Böylece kentsel hizmetlerin dijital ortama aktarılarak sayısallaştırılması sağlanmaktadır. Kentsel hizmetlerin ve kararların bu veriler sayesinde gerçekleştirilmesi akıllı şehir uygulamaları olarak ifade edilmektedir. Bu eğitim kapsamında aşağıdaki kazanımlar elde edilecektir;

·         3B ölçme tekniklerinin tanıtılması

·         Akıllı kent uygulamalarında 3B nokta bulutu ölçme teknikleri neden gereklidir.

·         Akıllı kent uygulamalarında farklı 3B nokta bulutu ölçme teknikleri neden gereklidir.

·         3B nokta bulutu verisinin editlenmesi ve bilgi çıkarılması

·         Akıllı kent uygulamalarda 3B nokta bulutu işlemleri

·         3B nokta bulutu ölçme teknikleri ile bina bilgi sistemi oluşturma ve önemi

·         Akıllı cep telefonları ile 3B algılama ve akıllı uygulamalar.

·         Bina içi ve dış ortamda insansız araç ve robot navigasyonunda 3B nokta bulutundan yararlanma

·         İnsansız hava aracı ve kara taşıtlarının navigasyonunda 3B nokta bulutundan yararlanma

·         Sürücü destek sistemlerinde 3B nokta bulutu işlemleri

·         3B nokta bulutu verisinden trafik akışı denetleme

·         3B nokta bulutu ile yaya trafiği ve güvenliğinin denetlenmesi

·         Otopark alanlarının yönetimi ve denetimi

·         Hareketli obje takibi

·         Kentsel toplanma alanlarının denetlenmesi

·         İmara aykırı yapılaşmanın tespiti

Eğitimin İçeriği ve Konu Başlıkları:

1.      Üç boyutlu ölçme nedir? : 3B ölçme ve 3B koordinat sistemleri tanıtılarak koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler açıklanacaktır.

2.      Aktif ve pasif 3B ölçme : Aktif ve pasif algılama yapan sensörler ve ölçme sistemleri nelerdir ve nasıl çalıştıkları açıklanacaktır. Görüntü sensörlerinin yapısı ve temel özellikleri açıklanacaktır.

 

3.      Fotoğraf ve görüntü geometrisi : Fotoğraf oluşumu açıklanacak. Resim, kamera, alet ve yer koordinat sistemleri ve bunlar arasındaki ilişkiler açıklanacaktır.

4.      Işık ve Lidar nedir? Teknik özellikleri nelerdir? : Işığın özellikleri ve yansıma kuralları açıklanacaktır. Lazer ışını tanımlanarak yayılma kuralları açıklanacaktır.

5.      Optik mesafe ölçme teknikleri? : Lazer, güneş ışını ve fotoğraf yardımıyla mesafe ölçme teknikleri açıklanacaktır. Nokta bulutu nedir hangi bilgileri içerir? Kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde ve akıllı uygulamaların oluşturulmasında nokta bulutundan nasıl yararlanılır?

6.      Optik 3B ölçme teknikleri? : Lazer ışını ve fotogrametrik yöntem ile 3B ölçme teknikleri genel hatları ile anlatılacaktır. Ölçülerin hangi koordinat sistemine göre yapıldığı açıklanacaktır.

7.      3B Lidar teknikleri : Lidar tekniği ile 3B ölçme teknikleri ve görüntü sensörü özellikleri açıklanacaktır. Lidar tarama tekniklerinin üstünlük ve zayıflıkları açıklanacaktır.

8.      Yersel lazer tarayıcı ve akıllı şehir uygulamaları : Yersel lazer tarayıcı ile 3B modelleme, kentsel alanların ve binaların 3B modellenmesinde kullanılması ve akıllı sistemlerle ilişkisi açıklanacaktır.

9.      UZK ve akıllı şehir uygulamaları : UZK ölçme tekniği açıklanacak, mobil ölçme ve robotik uygulamalar ve bina bilgi sistemi oluşturmada ve mobil haritalamada kullanılması açıklanacaktır.

10.   Flash Lidar kamera ve akıllı şehir uygulamaları : Flash kamera ölçme tekniği açıklanacak. Mobil ölçme, robot navigasyonu, mobil haritalama ve cisim modelleme de kullanılması ile gerçekleştirilecek akıllı şehir uygulamaları açıklanacaktır. Araç ve cisim takibinde ve yaya hareketlerinin analizinde Flash kamera kullanımı açıklanacaktır.

11.   Stereo görüntüleme sistemi ve akıllı şehir uygulamaları : Stereo görüntüleme sistemi açıklanacak, fotogrametrik bağıntılar verilecek, ölçme sisteminin 3B modelleme ve mobil ölçmede üstün ve zayıf yanları açıklanacaktır. Akıllı şehir sistemlerinde kullanımı ve kısıtlamalar verilecektir.

12.   3B ölçme sistemlerinin karşılaştırmalı analizi : Akıllı şehir uygulamaları için en uygun 3B ölçme tekniklerinin seçimi nasıl olmalıdır açıklanacak. Yeni uygulama ve iş olanakları ile inovasyon kapısı aralanacaktır.

13.   Nokta bulutu işlemleri : 3B nokta bulutundan bilgi çıkarımı ve nokta bulutu işlemleri ile hangi akıllı şehir uygulamalarının gerçekleştirilebileceği anlatılacaktır.

14.   Lidar nokta bulutu verisinden obje takibi ve navigasyon : Nokta bulutundan hareketli cisim takibi ve güvenlik, navigasyon, hava ve yer araçlarının izlenmesi ve araç kontrolünde kullanılması anlatılacaktır.

Sınav yapılacak mı (Eğitim sertifikası) vermek için. Sınavsız (Katılım Sertifikalı) mı?

Katılım sertifikası

Kursun Verilebileceği Çalışma Alanları Nerelerdir? ( Kimlere Hitap Ediyor)

Akıllı kent hizmeti sunan tüm belediyeler ve kentsel hizmet sağlayan tüm kamu personeli için birinci derece ilgilidir. Ayrıca yeni iş/hizmet fikirleri için özel sektör iş insanlarına yeni ufuklar açacaktır.

Üniversitelerin geomatik, makine, bilgisayar ve elektronik bölümü öğrencileri için güncel bir araştırma konusudur.

Ön şart var mı?

Lisans eğitimi öğrencisi ve mezunu derecesine sahip olan herkes faydalanabilir.

 

Diğer Önemli Bilgiler :

Günlük hayatımızda pek çok hizmet giderek digital ortama aktarılmakta ve buradan sağlanmaktadır. Kentsel hizmetlerin digital ortama aktarılmasında nokta bulutu ölçme ve veri işleme teknikleri çok büyük bir yer tutmaktadır. Bu konu kentte özel sektör ve kamu tarafından yerine getirilen hizmetlerinin önemli bir kısmının insansız yapılabilmesini içerir ve yeni uygulamalara açıktır. Dolayısıyla yeni iş imkanları da sunmaktadır.

Öneriler :

Lisans öğrencileri ve mezunları, kamu ve özel sektör çalışanları için özellikle önerilmektedir.

Bu eğitimi alanlar akıllı şehir uygulamaları konusunda bilgilenmekle kalmayacaklar aynı zamanda bu uygulamalardan daha verimli yararlanma konusunda bilgilenmiş olacaklardır.

Ödeme için Hesap Bilgisi(Öğrenciler İçin):

HAVALE İŞLEMİ SIRASINDA ALICI KISMINA: Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğü (Bazı banka sistemlerinde belirlenen karakter sayısı alıcı ismi için tam adı yazmaya yetmemektedir. Bu nedenle bankanın izin verdiği karakter uzunluğuna "Alıcı İsminin" sığdığı kadarı yazılacaktır.)

ÖNEMLİ UYARI; LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDEN ÜCRET ÖDEMESİ YAPMAYINIZ!

Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya

IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

İrtibat Tel: 0332-353 55 83 

Bunlar İlginizi Çekebilir

Etiket