Yönetim Kurulu Başkanı

Doç Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK

 

Müdür Yardımcısı

Arş. Öğr. Berkant COŞKUNER

 

Müdür Yardımcısı

 

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Okan DEMİR

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Memiş AKKUŞ

 

Üye

Öğr. Gör. Ali Sait ÖZER

  

Üye

Araş. Gör. Dr. Hasan Ali Taner