Açılacak Eğitimin Adı: Üniversite İngilizce Hazırlık YDT Kursu
Son Kayıt Tarihi: Yeterli sayıda kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır
Eğitim Tarihi: Yeterli sayıda kursiyer sayısına ulaşıldığında açılacaktır.
Eğitim Süresi: 210 Saat
Eğitim Gün ve Saatleri: Hafta içi ve hafta sonu Uzaktan ve Örgün Olarak
Eğitmen Adı Soyadı: Üniversitemiz İngilizce Okutmanları
Eğitim Yeri: KTÜNSEM

Eğitim İçeriği:

11.SINIF VE 12.SINIFLARA ve MEZUN ÖĞRENCİLERE ÖZEL SINIFLAR AÇILACAKTIR.

Yabancı dil bilgisi söz konusu olduğunda ilk akla gelen beceri konuşmadır. İster ana dili olsun ister başka dillerden olsun uluslararası bir platformda insanların birbirlerini anlamak ve duygu, düşünce ve gereksinimlerini ifade edebilmek amacıyla kullandıkları ilk alandır konuşma. Böyle olsa da dil yetisi çok boyutludur ve günümüzde dördü temel biri bunlara bağlı gerçekleşen ve dinleme, konuşma, okuma, yazma + çeviri olmak üzere 5 öğeli  beceri kümesini ifade eder “dil bilmek”. Bu becerilerin gelişiminde ise kullanılan dinamik yapıların bilgisi             ( kelime, dil bilgisi ve telaffuz bilgisi) de bu becerinin gelişiminde kilit rol oynamaktadır. Bu denklemin yapılandırılması süreci ilk bakışta iki ana süreçte gerçekleştirilebilir: doğal ya da planlı süreç. Bunlardan ilkine yani doğal olana edinim denirken ikincisine öğrenme denmektedir. Yabancı dil edinimi dilin doğal konuşulduğu ortamda maruz kalma yoluyla kendiliğinden ve bilinçsizce oluşurken öğrenme yer, zaman, hedef, içerik ,süreç ve değerlendirme gibi öğelerinin belirli bir plan dahilinde oluşturulduğu yapay bir dönemi ifade etmektedir. İşte bu noktada yabancı dil kursu edinme değil öğrenme ve öğretme süreçlerinin bir türüdür.

Üzerinde durulan husus bu çok boyutlu dönemin planlanmasının nasıl yapılacağı ve planlanırken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğudur. Bu çalışmada bu durumun açıklanmasına ve şu sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır:

-Yabancı dil kurs bünyesinde ne tür programlara yer verilecektir?

-Kurs programlarının arka planındaki referans noktası nedir?

-Her program için önerilen zaman dilimi/süre nedir?

-Süreç tasarımı nasıl olmalıdır?

-Kullanılacak materyal, donanım ve teknolojik alt yapı nasıl olmalıdır?

-Ölçme ve değerlendirme süreci tasarımı nedir?

-Sertifikalandırma nasıl olacaktır?

-Kurs programlarının arka planındaki referans noktası nedir?

Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan kursların içeriğini kaçınılmaz olarak bireylerin düzeyini belirlemede ya da yerleştirmede işe koşulan sınavların içerik ve metodolojisi belirlemektedir. Bu anlamda ülkemizde sınav merkezi olarak iki temel kurum gözümüze çarpmaktadır ve bunlar ÖSYM ile MEB’dir. Ancak, bu kurumların yaptığı sınavların arkasında ise MEB öğretim programları ve onların temel kazanımlarıdır dayanak noktası. 

YDT ( İngilizce) – Haftalık 6 saat x 16 hafta = 96 saat 1. Dönem (96 saat ders+14 saat deneme)

                               Haftalık 6 saat x 16 hafta = 96 saat 2. Dönem (96 saat ders+14 saat deneme)

                                Toplam: 210 saat             

-Kullanılacak materyal, donanım ve teknolojik alt yapı nasıl olmalıdır?

Kurs programlarından istenen başarının elde edilmesi yardımcı materyal, teknolojik alt yapı ve donanım ile doğru orantılıdır. Bu nedenle kurs bünyesinde yardımcı bazı alt birimlere ihtiyaç vardır:

 -Materyal geliştirme

Yabancı dil kurslarının en önemli bileşeni materyal geliştirme birimidir. Bu bileşenin en önemli görevi kurs programlarına uygun ders kitabı, dinleme metni, video, soru, yaprak test, konu kavrama testleri, çoktan seçmeli denemelerin üretilmesi gelmektedir. Başlangıçta kurum dışı kaynaklardan temin edilebilecek bu ürünlerin zaman içinde kursa özgün olması kursa kimlik kazandıracaktır.

-Altyapı

İkinci önemli husus sınıf içindeki teknolojik alt yapıdır çünkü dil girdisi ne kadar çok duyu organına hitap ederse o kadar etkisi artar. Bunun yanı sıra dersin işleniş hızı ve takip edilebilirliği de artar. Bu amaçla kullanılan en uygun araç akıllı tahta, güçlü bir internet ve ses alt yapısıdır. Dolayısıyla, dersliklerde asgari donanımında bu donanım yer almalıdır.

 -Dijital Platform

Kursta sunulan yüz yüze eğitim bazen kursiyerler tarafından kaçırılabilmekte ya da adaylar çevrimiçi canlı ya da kaydedilmiş ders videolarından oluşan paketler tercih edebilmektedir. Bu alternatiflerin planlanması, üretimi ve sunumu başlı başına bir birimin görevidir. Ayrıca, kursa ait etkin bir internet sayfasının kurulumu, güncellenmesi; yine kursa ait mobil uygulamanın oluşturulup donatımı ve güncellenmesi de önem arz etmektedir. Son olarak bu birim sosyal medya hesaplarının takibi, web 2.0 araçlarının ve çevrimiçi sınavların oluşturulması ve görevleri de icra edecektir.

 -Ölçme ve Değerlendirme Birimi

En önemli kısım kursu tamamlayan adayların hedeflere ne kadar ulaştığının tespiti ve eksiklere göre dönütü sağlayacak olan ölçme ve değerlendirme birimi olacaktır. Geliştirilen kurs programı sonucunda adayların hedeflere ulaşma düzeylerinin belirlenmesi ve sertifikalandırma bu birimin uhdesinde olmalıdır. Ölçek geliştirme aşamasında materyal geliştirme ile işbirliği halinde olmalıdır.

Buraya kadar sıralanan birimler kursun işletmesine yönelik idari ve mali işleri kapsamamakta sadece kursun eğitim-öğretim faaliyetlerini içermektedir.

-Sertifikalandırma nasıl olacaktır?

Sınavlara hazırlık kurslarının sonunda herhangi bir sertifika verilmesi gerekmemekle birlikte kursiyerlerin sınavlardan aldığı sonuçlar en önemli belge olacaktır. Öte yandan Genel İngilizce ve Çocuklar için İngilizce Kurslarının sonunda öğrencinin elde ettiği başarının kabul edilmiş akreditasyonu olan kurumlarca tasdiklenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla MEB ile ve bu alanda söz sahibi olan uluslararası üniversiteler ile protokol ve işbirliği anlaşmalarının yapılması, hatta gerekli personel eğitimleri ve diğer şartların yerine getirilmesi ile kursun kendisinin akreditasyon alarak protokol çerçevesinde ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verebilir olması tartışmasız büyük bir kazanım olacaktır.

Eğitimin Konuları:

-Ölçme ve değerlendirme süreci tasarımı nedir?

Ölçme ve değerlendirmenin en önemli ilkesi “öğrettiğin gibi sınamak”tır. Konuşma becerisi temel alınan bir genel İngilizce kursunun ölçme değerlendirme tasarımı çoktan seçmeli sorulara dayalı bir test olmamalıdır. Kurs kazanımlarını ölçen beceri tabanlı uygulama sınavları şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla,

Genel İngilizce ve Çocuklara Yönelik İngilizce  Kursu sonunda iki aşamalı ve uygulamalı bir sınav uygulanmalıdır. İlk oturumda dinleme, okuma ve yazma becerileri ölçülürken konuşma becerisi komisyon marifetiyle yüz yüze yapılmalıdır.

Sınavlara Hazırlık Kurslarında (LGS,YDT, YDS ve YÖKDİL) ise en önemli ölçek denemelerdir ve sınavda çıkan sorular doğrultusunda ölçekler hazırlanmalıdır.

Süreç sonunda ise mutlaka dönüt sağlanmalı ve eksikler giderilmelidir.

*     KURSLARIMIZ YÜZ YÜZE OLARAK AÇILACAK OLUP, YETERLİ SAYIDA TALEP GELMESİ DURUMUNDA ONLİNE OLRAKTA  VERİLEBİLECEKTİR. 

Kesin Kayıt Aşaması:

Eğitimin kesin kayıt işlemleri için en kısa zamanda KTÜNSEM’e gelmeniz gerekmektedir. Kontenjanlar sınırlıdır. Kesin kayıt işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanızı tavsiye ederiz. Yeterli sayıda kesin kayıt başvurusu sağlandığında eğitim başlayacaktır.

Ön şart var mı?

KURSA KATILIM İÇİN ÖN ŞART YOKTUR!

Ödeme için Hesap Bilgisi:

HAVALE İŞLEMİ SIRASINDA ALICI KISMINA: Konya Teknik Üniversitesi  Döner Sermaye Müdürlüğü yazılacaktır. Farklı bir isim yazıldığında para hesabımıza geçmeyecektir.

(Bazı banka sistemlerinde belirlenen karakter sayısı alıcı ismi için tam adı yazmaya yetmemektedir. Bu nedenle bankanın  izin verdiği karakter uzunluğuna "Alıcı İsminin" sığdığı kadarı yazılacaktır.)

ÖNEMLİ UYARI; LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDEN ÜCRET ÖDEMESİ YAPMAYINIZ!

Vakıfbank Kampüs Şubesi Konya

IBAN: Vakıflar Bankası İBAN: TR10 0001 5001 5800 7309 8214 04

Açıklama kısmına; Alınacak olan Kurs Adı, Kursiyer Adı ve Soyadı, Telefon No ve TC Kimlik Numarası yazılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Öğrenci Kimliği Fotokopisi (Bu belgelerin herhangi birisi olabilir.), Öğrenci Belgesi veya Mezun Olunan Okul Diploması, Banka ödeme dekontun bir örneği kesin kayıt işlemlerinde getirilmelidir. Kurs Başvuru Formu (Belge kayıt esnasında merkezimiz tarafından verilecektir.)

İrtibat Tel: 0332-353 55 83 

 

 

 

Bunlar İlginizi Çekebilir

Etiket